Kredyt hipoteczny – porady i warunki

Do najpoważniejszych decyzji życiowych należy decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. Zwłaszcza, że okres jego spłaty może wynosić nawet kilkadziesiąt lat. Warto zatem, żeby to postanowienie było naprawdę dobrze przemyślane.
Zapraszamy do zapoznania z aktualnymi ofertami kredytów hipotecznych.

 

Na co mogę przeznaczyć kredyt hipoteczny

 • Na zakup nieruchomości mieszkalnej – rynek pierwotny i wtórny,
 • Na budowę domu z inwestorem, deweloperem, spółdzielnią mieszkaniową,
 • Budowę domu systemem gospodarczym,
 • Na zakup nieruchomości mieszkalnej w budowie,
 • Na zakup działki budowlanej,
 • Przebudowę, rozbudowę,modernizacje i remont domu,

 

W jakich walutach mogę zaciągnąć kredyt mieszkaniowy?

 • PLN-Polski złoty
 • EUR-Euro
 • USD-Dolar amerykański

*Kredyty w walucie obcej są coraz trudniej dostępne

 

Czy muszę posiadać wkład własny żeby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy?

Nie. W ofercie są kredyty hipoteczne z możliwością kredytowania nawet do 120% wartości nieruchomości.

 

Na jest okres mogę zaciągnąć kredyt mieszkaniowy?

Okres kredytowania zależy od wieku kredytobiorcy, a maksymalny okres zaciągnietego kredytu może sięgać nawet 50 lat.

 

Ile trwa procedura przyznania kredytu hipotecznego?

Umowa kredytowa jest przedstawieniem oferty banku-określającej na jakich zasadach udzieli on kredytu. Ważne jest dobrze zapoznać się z treścią umowy,gdyż zmiana gotowej już umowy nie zawsze jest możliwa.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów dotyczących dochodów i stanu nieruchomości czas oczekiwania na decyzję w danym banku o udzielenie kredytu może wynosić od kilku dni do miesiąca.
Czas pisania umów jest również zróżnicowany- z reguły trwa ok. 3-5 dni. Mając w ręce umowę kredytową, na rynku wtórnym możemy podpisać akt notarialny, w którym określamy termin wpłaty na konto zbywcy. Czas ten powinien być uzależniony od terminu, jaki w umowie kredytowej określa bank w praktyce maksymalnie 7 dni roboczych.

 

Porównaj ofertę kredytów hipotecznych

 

Czy kredyt hipoteczny będę mógł spłacić wcześniej?

Tak.Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego jest możliwa w dowolnym momencie. Bank może za to jednak pobrać opłatę, której wielkość określona jest w umowie kredytowej lub w tabeli opłat i prowizji danego banku. Często wcześniejsza spłata jest płatna przez kilka pierwszych lat od podpsiania umowy kredytowej.

 

Ubezpieczenie zakupionej nieruchomości

Ubezpieczenia zakupionej nieruchomości wymaga praktycznie każdy bank.Koszty związane z ubezpieczeniem nowo zakupionego mieszkania lub domu to ok. 0,08 procenta wartości nieruchomości rocznie.Przykładowo jeżeli zakupiliśmy nieruchomość o wartości 500 tyś zł to ubezpieczenie będzie wynosić ok 400zł rocznie.

 

Jakich dokumentów bedę potrzebował przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny?

Dokument potwierdzenia źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów;

Umowa o pracę

  • -Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów w większości są to druki bankowe.
  • -Wyciąg bankowy z rachunku osobistego.
  • -Wyciąg z posiadanych kart kredytowych.
  • -Kopia rocznego zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym.

Umowa zlecenie

  • -Aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą.
  • -Rachunki za wykonywane usługi

Działalność gospodarcza

 • -Dokumenty firmy tj.wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • -Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP.
 • -Zaświadczenie o niezaleganiu podatku w urzędzie skarbowym oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS.
 • -Księga przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym-jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych.
 • -Decyzje dotyczącą ustalania stawki karty podatkowej wydanej przez urząd skarbowy na bieżący rok-jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej.

Dokumenty dotyczące nieruchomości na zakup której ubiegasz się o kredyt.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym

  • -Umowa przedwstępna zakupu danej nieruchomości.
  • -Aktualny odpis z księgi wieczystej-jeśli nieruchomość ma ustanowioną księgę wieczystą. Uzyskasz go we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie wieczystoksięgowym.
  • -Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych przez sprzedającego lokal mieszkaniowy.

Mieszkanie budowe przez dewelopera

 • -Umowa przedwstępna zakupu.
 • -Dokumenty dotyczące reprezentacji dewelopera np. wyciąg krs,pełnomocnictwa,prawne pozwolenie na budowę.
 • -Odpis z księgi wieczystej gruntu ,na którym odbywa się budowa.
 • -Oświadczenie dewelopera o postępie prac budowlanych wpłaconych zaliczkach o ile były uiszczone oraz o planowanym terminie ukończenia prac budowlanych.

 

Czy za wypełnie wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego za pomocą tej strony będzie pobierana jakaś opłata?

Nie. Składanie wniosków online jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się w żaden sposób z opłatami.

 

Czy wypełnienie wniosku online jest bezpieczne?

Wypełnienie wniosku przez naszą stronę jest 100% bezpiecznie, administrator serwisu nie ma wglądu do danych umieszczanych w formularzach do składania wniosku a informacje(dane osobowe,adres mailowy,nr tel itp.) w nich zawarte przetwarza tylko bank w którym taki wniosek został złożony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *